Календарне планування


                                                               Директор школи __________________ Н.В.Чабан
                                                                                                                                     _____вересень 2015
                                                                                                                                     
                                                                                                                                                   Погоджено:
                                           Заступник директора з навчально- виховної  роботи ____________ Т.Л.Малуш
                                                                                                                                  _____ вересень 2015
                                       
                                                                                                                                                 Затверджено:
                                                               Директор школи __________________ Н.В.Чабан
                                                                                                                                          _____ січень 2016

                                                                                                                                                     Погоджено:
                                           Заступник директора з навчально- виховної роботи ____________ Т.Л.Малуш
                                                                                                                                        _____ січень 2016
Календарно – тематичне планування уроків інформатики 6 клас за програмою нового державного стандарту
 2014- 2015 н. р.
(До підручника Н.В. Морзе)
35 годин  (1 година на тиждень)
За програмою курсу «Інформатика» для 5-9 класів ЗНЗ, автори  Морзе Н.В., Ломаковська Г.В.
№ п\п
Тема уроку
Дата
Примітка
Алгоритми та  їх  виконавці (7  год)

1
Поняття команди. Команди і виконавці. Система команд виконавця


2
Поняття алгоритму. Виконавці алгоритмів. Формальне виконання алгоритму. Форми подання алгоритмів. Алгоритми в нашому житті


3
План виконання завдання.  Планування в нашому житті. Практична робота 1. Складання алгоритмів для виконавців у словесній формі і у графічному вигляді. Виконання алгоритмів.


4
Базові алгоритмічні структури: структура слідування. Алгоритм та програма. Середовище виконання алгоритму


5
Об’єкти та події.


6
Складання та виконання алгоритмів у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритму. Практична робота 2. Складання алгоритмів опрацювання подій з використання структури слідування та виконання їх у визначеному  навчальному середовищі виконання алгоритмів


7
Урок узагальнення знань з тем «Алгоритми та  їх  виконавці.»


Поняття операційної системи (6 год)
8
Поняття операційної системи, її призначення Графічний інтерфейс операційної системи


9
Поняття файлової системи. Обєкти файлової системи. Властивості об’єктів файлової системи: ім’я об’єкта, шлях до об’єкта, повне ім’я об’єкта, розширення імені. Поняття типу файлу


10
Операції над об’єктами файлової системи: створення, виділення, копіювання,  перейменування, переміщення та вилучення об’єктів.


11
Операції над групами об’єктів: виділення, копіювання, переміщення.


12
Відновлення вилучених об’єктів операційної системи. Практична робота 3. Операції над об’єктами та групами об‘єктів файлової системи


13
Пошук об’єктів файлової системи. Практична робота 4. Пошук об‘єктів файлової системи


Мультимедіа (4+1 год)

14
Поняття про мультимедіа. Об’єкти  мультимедіа: текст, зображення, аудіо та відео. Галузі використання мультимедіа


15
Пристрої введення-виведення об’єктів мультимедіа. Копіювання об’єктів мультимедіа з цифрових камер і мобільних пристроїв на комп’ютер


16
Мультимедійні програвачі, їх призначення і функціональні можливості. Практична робота 5. Копіювання об‘єктів мультимедіа на комп‘ютер. Робота з мультимедійними програвачами


17
Засоби перегляду зображень, їх призначення і функції. Змінення значень властивостей графічних зображень: розмір, колір. Основні операції над зображеннями: обтинання,  обертання. Практична робота 6. Перегляд зображень та змінення значень їх властивостей


18
Урок узагальнення знань з тем «Поняття операційної системи.Мультимедіа»


Текстовий процесор (8 год)

19
Поняття текстового документа, його об’єктів. Текстовий процесор, його призначення. Середовище текстового процесора. Відкривання і збереження текстового документа. Режими роботи в середовищі текстового процесора


20
Виділення  фрагментів тексту. Робота з фрагментом тексту: копіювання, переміщення, вилучення та вставляння


21
Введення і редагування тексту. Перевірка правопису. Виправляння помилок. Пошук та заміна фрагментів в тексті.


22
Форматування символів та абзаців: шрифт, розмір, накреслення, колір, вирівнювання, встановлення відступів абзаца, міжрядкового інтервалу


23
Алгоритм опрацювання текстового документа. Практична робота 7. Редагування та форматування текстового документа


24
Вставляння  графічних об’єктів у текстовий документ. Вставляння  організаційних діаграм Практична робота 8. Вставляння графічних обєктів  та організаційних діаграм у текстовий документ.


25
Довідкова система текстового процесора. Поняття ключового слова. Пошук потрібних відомостей. Нумерування сторінок. Попередній перегляд, друк


26
Урок узагальнення знань з тем «Текстовий процесор.»


Комп’ютерні мережі (8 +1год)

27
Комп’ютерні мережі та їх призначення. Поняття про мережну взаємодію. Типи комп’ютерних мереж


28
Поняття користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Локальна мережа навчального закладу. Робота з мережними папками


29
Поняття про глобальну мережу Інтернет. Основні служби Інтернету


30
Поняття Всесвітнього павутиння. Поняття веб-сайту, веб-сторінки, її адреси. Гіперпосилання


31
Робота з веб-браузером. Використання,  створення та редагування списку сайтів, обраних для швидкого доступу 


32
Алгоритм організації пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень) в Інтернеті. Простий пошук. Аналіз інформаційних матеріалів (повідомлень), знайдених в Інтернеті.
 Практична робота 9. Пошук інформаційних матеріалів в Інтернеті за вказаною темою. Створення списку сайтів, обраних для швидкого перегляду


33
Збереження зображень, веб-сторінок та їх фрагментів. Інтернет-енциклопедії, словники та онлайн- перекладачі. Практична робота 10. Робота з інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн перекладачами


34
Авторське право та Інтернет. Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку  інформаційних матеріалів (повідомлень)


35
Урок узагальнення знань з тем «Комп’ютерні мережі.»
Немає коментарів:

Дописати коментар