Виховна робота

Свято зустрічі птахів
Виховна година про здоров'я
Здоров"я - найбільше багатство
Тиждень шкільних наук
        Учительська професія не знає зупинок у своєму розвитку.
Учитель живее доти, доки він учень ці постулати покликані стверджувати думку про те, що професійна майстерність педагога залежить від багатьох чинників: умов навчання у Вузі, власної мотивації, матеріального стимулювання, але насамперед від того – якими будуть перші вчительські роки, хто опиниться поряд, як відбуватиметься соціалізація та адаптація молодого спеціаліста в новому колективі, як сприйматимуть його діти…

           На посаді вчителя початкових класів в Софіївській загальноосвітній школі  працюю з 2011 року. Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка. Загальний педагогічний стаж роботи 7 років. За результатами попередньої педагогічної атестації 2013 року маю кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». Викладаю у 1 класі та інформатику у 2,3 класах та 5-9 класах.

Принцип моєї роботи: «Не стояти на місці. Рух-це життя».
          Одним з головних завдань моєї педагогічної роботи є  виявлення і максимальний розвиток творчого і духовного потенціалу учнів. Приділяю увагу формуванню в учнів глибокого й стійкого інтересу до навчання.
         Мета моєї роботи – створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності, розвитку й самореалізації кожної особистості. Намагаючись зберегти духовні цінності дитини, спираючись на унікальність і неповторність кожного учня, завжди допомагаю й підтримую у навчанні.
         Розвивати творчі здібності можна по-різному. Окремі учні (обдаровані) переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібності, і удосконалюють свої здібності, щоб вони стали творчими.б  Але для розвитку творчих здібностей важливою є саме роль учителя.  
          Модель самореалізації школярів: знання, уміння, навички; участь у конкурсах.
          Реалізації діяльнісного підходу в вихованні творчої особистості сприяють інтерактивні технології. Щоб досягти високого рівня знань і вмінь учнів, у своїй роботі я використовую методи активного навчання (пошукова робота, обговорення проблеми в групах, консультування ). Тому на уроках  впроваджую такі інтерактивні технології («Мозковий штурм», «Мозаїка», «Коло ідей», робота у групах, парах).Намагаюсь створити теплу невимушену атмосферу, сприяю доброзичливому довірливому спілкуванню. Адже, позитивний емоційний стан дітей - обов'язкова умова для розвитку їх творчості. І як результат - вони вільно почуваються у роботі, не бояться розкрити те, що народилося у глибині їх маленької душі. Все це допомагає  використовувати свій досвід, експериментувати, знаходити нове в темах, задумах, способах . Особливу увагу приділяю деференційованому навчанню та індивідуальній роботі з учнями, проводжу дослідницьку роботу. Прагну, щоб діти виступали не байдужими споживачами готової інформації, а дослідниками, безпосередніми співтворцями уроків.
             Використання мультимедійних презентацій на уроках  в початковій школі є доцільним на будь якому етапі уроку. На мою думку, основні тези і весь необхідний ілюстративний матеріал сприяють концетрації уваги учнів і активізації їх.
           Маємо високі результати у багатьох конкурсах: «Колосок» (I  м.) – Ткаченко А., Гудзь Т.; «Кенгуру» (II м.)- Найда А., Найда Д., Ткаченко А, Гудзь Т.  Вчитель не може бути цікавим для дітей, якщо сам не буде вдосконалюватись. Тому я намагаюся працювати над підвищенням свого загального професійного рівня. Самостійно опрацьовую новинки педагогічної літератури, цікавлюся пресою. Неодноразово проводила відкриті заняття, уроки для педагогічних працівників. Постійно беру активну участь у різних методичних об'єднаннях, виступаю на них, відвідую відкриті уроки та заходи,   заняття своїх колег, намагаючись взяти щось цікаве з їхнього досвіду.
            Місія вчителя – виховати високорозвинену творчу особистість, яка поєднувала б у собі найкращі моральні якості: національну гідність, моральну красу, добро, справедливість. Але, щоб захопити когось, треба спочатку захопитись самому.

Творчий учитель – це діамант, який осуває душу усіма гранями свого педагогічного дару, який плекає дитину на засадах добра, формуючи інтелектуальну еліту суспільства.

Немає коментарів:

Дописати коментар